Mužská věc 20. Žena a strom (DD)

Mužská věc 20. Žena a strom (DD)

Cizí muži se nakláněli na ztichlými těly, po dvou je brali každý za jednu nohu a vlekli je pryč, některým svazovali ruce a nohy lýkem a odnášeli je na dlouhých tyčích.
Mužská věc 12. Ta druhá – část 3. (JR)

Mužská věc 12. Ta druhá – část 3. (JR)

Nevím, proč mi někdo cizí musí pomoci rozklíčovat, že každý krok, každý pohyb, každá činnost, každá vteřina prožitá tady u té donedávna opuštěné chalupy, ve mně vyvolává pocit spokojenosti.