Kam až mě dovedla ta moje stará vrata

Kam až mě dovedla ta moje stará vrata

Bylo ten rok, co vybouchl Černobyl a západoněmecké televize ukazovaly plánky, kudy se valí radioaktivní mrak. Na hranice to je z Kynžvartu ani ne deset kilometrů, takže jsme většinou koukali na ZDF nebo ARD nebo RTL. V Československé televizi se samozřejmě nic takového neříkalo.
Nepravděpodobná smrt miliardáře

Nepravděpodobná smrt miliardáře

Po změně režimu ti, kdo stanuli v jejím čele, věřili, že majetek musí být v soukromých rukách. A nechali ty soukromé ruce, aby se samy postaraly o naplnění svých dlaní.
Přesah v dešti

Přesah v dešti

„Tys nikdy neslyšel slovo ,přesah‘, tati?“ Osmiletý Filip měl oči ještě větší než obvykle a čtrnáctileťák Max se mnohoznačně pousmál.