ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 11. Edgar Allan Poe

ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 11. Edgar Allan Poe

Láska je věčně zhasínající svíce, již se opakovaně snažíme zapálit, abychom se pokaždé popálili. A do nejdelší smrti se s láskou nenaučíme zacházet tak, aby nebolela. Přitom co je to láska? Je to něco, na co si lze sáhnout? Něco reálného? Ne, je to jenom pocit.
ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 10. Li Po

ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 10. Li Po

Toužil jsem po místě u dvora a byl jsem šťastný, když mě na základě skromného věhlasu mých nepatrných básní sám císař povolal k sobě. Toužil jsem po tom nejen pro sebe, ale i pro své předky, kteří kdysi opustili Čínu, aby hájili hranice před barbary.
ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 9. Guy de Maupassant

ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 9. Guy de Maupassant

Ještě když jsem měl tělo zdravé a ducha nezkaženého, obdivoval jsem krásné, mladé a rozesmáté dívky točící se kolem mě. Bůh mě obdaroval jakýmsi kouzlem, které způsobilo, že jsem vyzařoval něco, co ty dívky ke mně přitahovalo, jako světlo vábí noční můry. 
ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 7. Jerzy Kosinski

ALMARA / Dopisy ze záhrobí – 7. Jerzy Kosinski

Ani si nepamatuju čas bezstarostného dětství, ostatně můj otec od mého narození tušil, že se dějiny otáčejí tragickým směrem. A když se pak jeho tušení naplnilo, vzal celou rodinu a schovali jsme se na venkově, kde si myslel, že budeme v bezpečí před nacisty horlivě sbírajícími Židy po celé zemi.