Guns and Roses: Mnohočetné hranice

V pražské JSP Art Gallery zahájila první společná výstavu dvou výrazných žen současného českého umění, která je provokativním spojením dvou zdánlivě odlišných světů: světa mytologie, lovu a smrti se světem tváří a životů konkrétních osob. Mytologické postavy Pauliny Skavove jsou smyslně, sofistikovaně a jemně ironizujícím způsobem propojené s erotickými aspekty lovectví, „ptačí“ garderoby či s ženskými trofejemi a vtahují recipienta do tajemného světa na hranici života a smrti. Skavova své postavy i přes velmi detailní technickou konkrétnost idealizuje, jako by se snažila narušit neviditelnou hranici mezi světem lidí a zvířat a světem mytologických entit.

Oproti uměleckému způsobu nazírání prezentovaných výjevů v díle Pauliny Skavove je přístup Ivany Štenclové intimnější, více „stydlivý“. Její postavy se tak stávají nesmrtelnými společně se svými malými životními příběhy. Štenclová ve svém díle až mystickým způsobem vytváří celou řadu relací s osobami jí blízkými i vzdálenými, jež společně s ní vytvářejí zvláštní, „v čase uzavřenou“ rodinu. 

JSP Art Gallery představuje první společnou výstavu dvou výrazných žen současného českého umění, Pauliny Skavove a Ivany Štenclové.

Ivana Štenclová (*1980), absolventka pražské Akademie výtvarných umění, se proslavila svou experimentální prací s formou, technikami a průmyslovými materiály. Její kresby, zpracované tavnou pistolí či injekční stříkačkou, a využití netradičních médií jako izolačních krytin nebo drátů, odrážejí nekonvenční pohled na mezilidské vztahy a rodinné téma. Její díla jsou zastoupena v prestižních institucích jako je např. Národní galerie v Praze nebo Museum moderního umění A. Warhola na Slovensku.

Paulina Skavova (*1976), další absolventka Akademie výtvarných umění, zase oslovuje svou invencí a hravým přístupem ke figurálnímu sochařství. Její díla, která vyzařují eleganci a erotický náboj, jsou součástí prestižních sbírek jako je např. Národní galerie v Praze a Muzeum Montanelli.

Výstava obou autorek v JSP Art Gallery přináší příležitost vystoupit z rychlého sledu každodenních událostí, a vejít do myticko-mystického příběhů lidí, zvířat a nenápadných svědků naší přítomnosti, jako jsou dětské hračky, omalovánky či tajemní krkavci pozorující zpoza větví rozličné životní příběhy.

Výstava s názvem Guns and Roses potrvá do 7. června 2024.
Kurátoři výstavy: Terezie Zemánková, Jaroslaw S. Pastuszak
Adresa: Lázeňská 287/4, Praha 1 – Malá Strana

Text: Jaroslaw S. Pastuszak, JSP Art Gallery
Foto: JSP Art Gallery
Ikona: MV