Starý problém s chlastem

Problém pana N.

Hromadný akce nemám v oblibě a zásadně se jich nezúčastňuju. Ale když jsem se v půli ledna zvážil a uvědomil si, jak jsem žil posledních několik týdnů, rozhodl jsem se, že suchý únor aktivně podpořím. Takže 31. ledna jsem se zlil jak doga a od rána 1. února nepozřel ani kapku alkoholu. První dva dny v pohodě, ale od třetího dne jsem začal cítit únavu. Ráno jsem se vzbouzel nevyspalej, v noci měl přerušovaný spaní naplněný divokými sny, a co nejhůř – v posteli se mi nepostavil. Ležel jsem v náručí nádherný holky a přál si jediný – abych mohl spát. Sice si o sobě nemyslím, že jsem vyloženě alkoholik, ale pravda je, že alkohol mi významně pomáhá zvládnout život. Když si večer otevřu láhev, odplaví mi alkohol všechny stresy kamsi a já se pak ránu vzbouzím duševně osvěžený. Když abstinuju, každým dnem cítím na ramenou a na šíji stále větší váhu. Jako by mi tam někdo nakládal žulový kostky. Je pak jasný, že sex je to poslední, co mě zajímá.

Naše otázka: Jaký má smysl měsíc nepít a jak alkohol souvisí se sexem?

 

 

Psychokomentáře

Klinická psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Denisa Schücková:

Alkohol na chvíli pomůže zapomenout na denní starosti, rozpustí úzkosti a může posloužit také jako dávka energie, když je člověk unavený. Po vystřízlivění se ale problémy vynoří znovu a mohou navíc nastoupit rozlady nebo depresivní prožívání. Pokud řešení životních nesnází odkládáme a řešíme je únikem od reality, který alkohol na chvíli zprostředkuje, máme nakročeno k závislosti. Když na měsíc alkohol vypustíme, jsme jednak více vystaveni realitě svých životů a jednak zjistíme, nakolik jsme na něm závislí.
Píšete, že alkohol vám pomáhá zvládat život; ale necítíte se jako „vyloženě alkoholik“. Z dostupných informací ale bohužel nemůžu vyloučit, že závislost na alkoholu již rozvíjíte. Popření závislosti je navíc součástí této diagnózy, která se rozvíjí plíživě, nepozorovaně a má dvě složky: fyzickou a psychickou.
Mezi známky psychické závislosti patří silná touha po alkoholu, potíže v kontrole množství (dotyčný si není schopen říct, „mám dost“), postupné opuštění zájmů, které člověka dříve těšily a pokračování v pití, i přes známky poškození organismu. Závislost fyzická se projevuje abstinenčními příznaky po vynechání alkoholu a narůstající tolerancí k alkoholu (zpočátku – při delším užívání se naopak snižuje).  Podle dostupných informací je možné, že v rámci „suchého února“ jste zažíval už i fyzické abstinenční příznaky. Patří mezi ně právě potíže se spánkem (jako nespavost) a další poruchy spánku (noční můry, noční děsy); dále pak bolesti hlavy, třes končetin, pocení, agrese, zrychlený tep, vyšší krevní tlak, neklid, úzkost atd. Dostavují se několik hodin až dní po vysazení alkoholu.
Erektilní dysfunkce se objevuje právě i v kontextu těžší intoxikace a dlouhodobého zneužívání alkoholu. Mezi její časté příčiny patří kombinace cévních a psychologických potíží. Alkohol sice bourá sociální bariéry a zvyšuje sebevědomí, ale dlouhodobě vede ke zužování cév a potížím s erekcí. Z toho, co píšete může ve vašem případě souviset jednak s pocitem vyčerpání a možné tělesné nepohody po vysazení alkoholu, ale také s tím, co popisujete: tedy s náhlým uvědoměním si souvislostí svého života (které mohou stát i za zneužíváním alkoholu).
Jako psychoanalyticky uvažujícího terapeuta by mě zajímal i obsah vašich snů. Sny jsou zdrojem mnoha důležitých informací o naší duši, např. o našich nevědomých konfliktech a vytěsněných přáních.
Způsobů, jak zvládat potíže s alkoholem je celá řada a závisí mj. na stupni závislosti, preferencích a osobnosti pacienta, který přístup je nejvhodnější. Pokud byste přemýšlel o odborné pomoci, osobně bych vám doporučila navštívit psychologa, zabývajícího se závislostmi anebo psychoanalytického psychoterapeuta. Je třeba porozumět, do jaké míry je přítomna závislost na alkoholu a do jaké míry je možné prostřednictvím prozkoumání životní situace a zvládnutím stresorů ve vašem životě možné dojít do bodu, kde alkohol nebudete ke zvládání psychické zátěže potřebovat. S erektilní dysfunkcí, obzvlášť kdyby měla přetrvávat, je dobré se obrátit na sexuologa a vyloučit i možné organické příčiny.

Psycholog a psychoterapeut Mgr. Karel Malimánek:

Řekl bych, že největší hodnota a smysl abstinence od čehokoli je v tom, že si uvědomíme, jak moc jsme na dané látce závislí. Dokud pijeme, nejsme si často vědomi toho, co všechno alkoholem ,,léčíme“. Pokud alkohol vyřadíme, byť krátkodobě ze života, začínáme být konfrontováni s tím, před čím nás alkohol chránil, spolu s potenciálními abstinenčními příznaky. Stav, který popisujete, lze označit jako odvykací a podle popisu abstinenčních příznaků lze usuzovat, že užívání alkoholu probíhalo dlouhodobě a došlo k vytvoření psychické závislosti. Z příspěvku je zřejmé, že vám alkohol pomáhal řešit problémy se spánkem, což neodpovídá vědeckému pozorování – je naopak prokázáno, že konzumace alkoholu narušuje průběh REM fáze, která hraje důležitou roli při tělesné i mentální regeneraci. Alkohol může pomoci krátkodobě řešit problémy s usínáním, ale spánek celkově je méně kvalitní a při dlouhodobém užívání může dojít k rozvinutí poruch spánku, které často stojí při zrodu nějaké závažnějšího duševního onemocnění. Souvislost sexu a alkoholu není jednoznačná. Problémy s erekcí, které popisujete, mohou být způsobeny dopady odvykacího stavu, celkové psychické nepohody a nedostatku spánku. Pokud ovšem alkohol sloužil jako lék na stres, ať už si pod tím termínem představíme cokoli, mohl usnadňovat jak usnutí, tak erekci – oba stavy mají společné to, že potřebujeme být uvolnění, aby k nim mohlo dojít. Pokud tomuto účelu slouží alkohol, ocitáme se na šikmé ploše vedoucí k závislosti. Je potřeba začít tento problém řešit co nejdříve a spolu s abstinencí hledat jiné, adaptivnější a uspokojivější způsoby, jak zvládat stres.

Připravili: Jiří Roth, Denisa Schücková, Karel Malimánek

Foto: unsplash.com