Lidé a stromy mají společného předka

„VY A STROM NA VAŠEM DVOŘE POCHÁZÍTE ZE SPOLEČNÉHO PŘEDKA. Před půl druhou miliardou let se vaše cesty rozdělily. Ale i teď, po nekonečně dlouhé cestě odlišnými směry, strom a vy ještě stále sdílíte čtvrtinu genů…“

Americký spisovatel a někdejší programátor Richard Powers (*1957) ve svém strhujícím románu Stromy znamenají svět přivádí na světlo vášnivé zaujetí proti světu plnému obav, chladu, lhostejnosti, netečnosti, nenávisti a sobectví. Líčí riziko, jež vyplývá z dobromyslně zápecnického i z krvavě kořistnického života, i to, jež může způsobit odpor proti nim. Dokazuje, že spokojené konvenční žití musí být vyváženo vzpurnou obětí druhých. Oba postoje jsme zdědili po našich předcích a obě protichůdné skupiny jsou pro přežití nepostradatelné. Obě taky za svoje přesvědčení platí – která z nich víc? Jsou živé příklady v našem okolí? Co když jsme všechna zaujatá slova poslali do vyhnanství, takže se stala cizí, neznámá a nesrozumitelná?

Román přináší několik milostných příběhů s tématy nevysvětlitelných jisker lásky a síly citu, jenž převrátí naruby svět. Dostane se vám dobrodružného thrilleru i románu – tragédie o vině a trestu. Také úchvatného profesního románu, jemuž stačí několik vět, aby přesně vylíčil sezení v ordinaci klinického psychologa nebo povahu příslušníků policie. Přijmeme dědictví Dostojevského, Thoreaua i Camuse, Anny Kareninové i Dona Quijota. Nejde však o literární herbář, ale o živé, kusy tkáně obětované z těl našich předků.

Kniha se netváří, že musí mít ve všem pravdu, ale nabízí souznění, citové zaujetí – chvílemi třeba pomýlené – a problematickou cestu za dobrem, zákonitým vyústěním osudu lidského jedince i posloupnosti celých generací. Ten příběh se dostane pod kůži, možná až hluboko do srdce.

Kniha byla čerstvě odměněna americkou Pulitzerovou cenou.

„Všichni cestujeme Mléčnou dráhou společně, stromy i lidé… Při každé vycházce do přírody ČLOVĚK DOSTANE DALEKO VÍC, NEŽ HLEDÁ. Nejjasnější cesta do vesmíru vede divočinou lesa.“

„STROMY MAJÍ PAMĚŤ, POCIŤUJÍ BOLEST, dokážou si vyměňovat informace, varovat se před nepřáteli, navzájem si pomáhat v růstu a pečovat o mladší druhy. Kořeny stromů tvoří nekonečný a navzájem propojený systém. V podstatě je to podzemní informační vesmír připomínající naši internetovou síť. Co všechno si tam asi ty zdánlivě mlčenlivé kmeny vyprávějí?“

Vydalo nakladatelství Leda v roce 2020

Přeložil: Vladimír Medek

Připravil: DD