Kniha pro nouzový stav – Yuval Noah Harari: 21 lekcí pro 21. století

Inspirace Hararim

Jedenadvacáté století už pomalu uzavírá první pětinu. A zatím se nezdá, že by chaos a sociální inženýrství století předcházejícího vystřídala éra klidnějšího vývoje – nemluvě o předvídatelnosti. Takže se rozhodně vyplatí najít si čas na úvahy o labyrintu, kterým procházíme. A hlavně o cestě, která má šanci vyhnout se slepým uličkám. Izraelský historik a filosof Yuval Noah Harari se do podobných labyrintů vydává už potřetí. Kniha Sapiens nám ukázala, odkud jsme přišli. Homo deus hleděl do budoucnosti. Publikace 21 lekcí pro 21. století se zabývá současností a dobou, která bude bezprostředně následovat. V jednadvaceti kapitolách věnovaných jednotlivým závažným problémům zkoumá Harari, co znamená být člověkem ve věku šířícího se chaosu.

Jak se vypořádáme s životem ve světě zaplavovaném falešnými zprávami? Jakou váhu bude mít národní a náboženské cítění? Čemu bychom měli naučit svoje děti?

Harari upozorňuje na zásadní politické, technologické, sociální a existenciální otázky, jež před námi vyvstávají tváří v tvář proudu dezorientujících změn. Pokud chce lidstvo přežít ve světě plném čím dál ostřejších protikladů, musí na tyto otázky odpovědět. Dokážeme si pod přísným pohledem Velkého bratra uchovat svobodu volby? Jaké budou požadavky na trhu práce a jak bychom se na ně měli připravit? Jak se vypořádat s hrozbami terorismu? Proč je politický systém liberální demokracie v krizi? A jaké důsledky pro člověka bude mít využívání robotů a umělé inteligence?

Harariho vize nabádá k pozdní, nicméně alespoň nějaké obezřetnosti: V dlouhodobé perspektivě by astronomické množství dat a zásadní zvýšení výkonu počítačů mohlo vést k rozluštění tajemství života. Datový gigant by se pak nemusel zabývat manipulací a nemusel by za nás přebírat rozhodování – podle principů organické formy života by prostě zkonstruoval jeho novou, anorganickou formu. Obří technologické firmy se ještě nějakou dobu budou živit reklamou, ale už dnes se jejich hodnota oceňuje nikoli podle zisku nebo obratu, nýbrž podle shromážděného množství dat.

Oblíbená aplikace se odpoutává od svého obchodního modelu – pokud se jí daří intenzivně shromažďovat informace, může poměrně dlouhou dobu nevydělávat. Přestože data momentálně nepřinášejí zisk, mohou jednou mít miliardovou hodnotu a mohou být klíčem k ovládnutí budoucnosti. Nevím, zda datoví giganti takto přemýšlejí, ale jejich působení naznačuje, že si shromažďování údajů cení víc než dolarů a centů. 

Obyčejní smrtelníci se popsanému vývoji těžko ubrání. Zdá se, že lidem vůbec nevadí, že za bezplatný email a roztomilá videa s kočičkami rozdávají svoje osobní údaje, tedy svůj nejcennější kapitál. Připomíná mi to domorodé Afričany a indiány, kteří za barevné korálky a laciné tretky směnili s imperialisty celá území. A pokud budou lidé později chtít tok informací přece jen zastavit, zjistí, že je to velmi obtížné, protože bez pomoci algoritmů by byli bezradní. Přišli by například i o lékařskou péči – a bez ní by nepřežili.

V jaké podobě přežijeme a jak bude vypadat hypotetických 22 lekcí pro 22. století zatím nevíme. Pokud ale přežít chceme, nezbývá nám nic jiného, než pustit se do úvah co nejdříve. A brzy od úvah přejít k činům.

Loni na podzim vydalo nakladatelství LEDA

www.leda.cz

Připravil: Dalibor Demel

Repro obálky: LEDA