Hlemýždí výhody pozdního věku jsou stejné jako u mužů

 

Text a ilustrace: Jiří Roth