ZPRÁVY Z JINÉHO SVĚTA: Dva týdny ho hledali – byl na jiné planetě

Jako z jiného světa znějí informace o událostech, které jen těžko můžeme ověřit. Přesto se ty události mohly stát. Nazvali jsme je proto Zprávami z jiného světa. Jak s nimi naložíte, je čistě jen na vás. 

HRADEC KRÁLOVÉ – PÁTEK 28. LEDNA 2022. „Ještě nikdy to neudělal,“ plakala Jarmila Poláková z Hradce Králové na Policii ČR, když přišla na konci minulého roku nahlásit zmizení svého muže. František Polák odešel před deseti dny do práce, kam nedorazil, a od té doby ho nikdo nespatřil. Všichni, kdo manžele Polákovy znají, potvrdili, že šlo o bezproblémový pár žijící až ideálním způsobem života. A nyní, po třiadvaceti letech manželství takový šok.

Za těmito dveřmi byl ukrytý výtah na jinou planetu. Proč pouze pro Františka Poláka je dodnes záhadou.

Pátrací mašinerie se rozjela naplno, ale po Františkovi Polákovi se slehla zem. Šestnáctý den od svého zmizení přišel František Polák ráno do práce jako obyčejně. K překvapení jeho spolupracovníků, kteří jeho zmizení už několikrát probrali, vůbec netušil, že po něm Policie pátrá. Všem tvrdil, že ráno normálně odešel z domova do práce. 

Policejní vyšetřovatelé předali Poláka nejprve k důkladnému prozkoumání do místní nemocnice. Všechna vyšetření byla negativní – František Polák se těšil obdivuhodnému zdraví. Jeho urolog nemohl výsledkům uvěřit. Ještě před měsícem vyplňoval svému pacientovi žádanku na odborné vyšetření prostaty s podezřením na nádor. Nyní ani zde nenalezl jediné nežádoucí známky vážného onemocnění. 

Pana Poláka si pak vzala do parády policejní psycholožka, ale zmizelý a znovunalezený muž si nepamatoval na nic jiného, než že ráno si doma sbalil aktovku se svačinou a odešel do zaměstnání, kde pracoval jako revizní technik. 

Teprve po důkladném vyšetření, prošetření a výslechu předali Františka Poláka jeho manželce. Teprve té se doma stranou od lidí svěřil, že celou dobu svého zmizení pobýval na jiné planetě. Cestou do práce ho prý virtuálně oslovil nějaký tvor a donutil ho vyvoláním pocitu velké potřeby navštívit veřejné toalety. Tam si vlezl do kabinky, která maskovala jakýsi výtah do vesmíru. Během necelé minuty pobytu v kabince se přesunul na jinou planetu, neví jakou, kde bylo podobné složení atmosféry jako na Zemi, takže mohl normálně dýchat. Celou dobu ovšem vůbec nic nejedl a nepil, tekutinu přijímal celým tělem a energii mu dodávalo nějaké záření. Za celou dobu se nesetkal s žádným projevem života ve smyslu tvorů podobných těm na Zemi, ale vnímal, že je obklopen pulsující energií, s níž byl schopen komunikovat. Jak, nedokázal vysvětlit.

František Polák nevnímal čas, takže netušil, jak dlouho na planetě pobývá, ale vnímal, že je podroben podrobnému průzkumu své tělesné schránky. Přitom cítil, jak mu z těla mizí bolesti, kterými ve svém věku už trpěl. Ale opět nedokázal vysvětlit, jakým způsobem k tomu došlo. Když nadešel čas, ocitl se znovu ve výtahu, který ho dopravil na Zemi. Vylezl ze záchodové kabinky a šel normálně do práce, protože hodiny ukazovaly stejný čas, jako když na WC vstoupil. Celé to měl jako nějaký přelud, dokud nedorazil do práce a nezjistil, že je už šestnáct dní pohřešovaný.

Manželka pana Poláka si jeho vysvětlení nenechala pro sebe a vše nahlásila úřadům. František Polák se musel znovu podrobit vyšetření i vyšetřování na Policii, protože ta se domnívala, že si pan Polák vše vymyslel, aby zakryl nejspíš nějakou nevěru. Ale žádným způsobem se nepodařil prokázat pobyt Františka Poláka kdekoli na zemi. Žádný záznam z bezpečnostních kamer, žádná transakce jeho platební kartou, žádná zakoupená jízdenka. Prostě žádná stopa, že by se František Polák pohyboval kdekoli po městě nebo jinde v ČR. Dokonce i záznamy o pohybu jeho mobilního telefonu hovořily jasně: šestnáct dní byl v dosahu stejného vysílače. 

Psychiatr Jiří Pšenička, který Františka Poláka vyšetřoval také, připustil, že by mohlo jít o jistou formu halucinace, ale vhledem k tomu, že Polák dříve netrpěl žádnou nervovou nebo psychickou poruchou, Pšenička prakticky vyloučil, že by něco jako halucinace u Františka Poláka nastala. K případu byl povolán i soudní znalec z oboru chemie a toxikologie, děkan Přírodovědecké fakulty v Hradci Králové Jaromír Majer, který zkoumal možnost, že se František Polák přiotrávil na záchodě nějakým dezinfekčním prostředkem, který by mohl vyvolat halucinace. I ten takovou možnost prakticky vyloučil. „Je tu mizivé procento, že se jmenovaný nadýchal dezinfekčního prostředku s obsahem toluenu, ale muselo by to být více než malé množství, aby dotyčný začal halucinovat, ale pak by tou činností rozhodně nestrávil šestnáct dní,“ komentoval své vyšetřování Jaromír Majer.  

Zmizení Františka Poláka je tedy stále obestřeno tajemstvím, i když dotyčný má jasno. „Byl jsem na jiné planetě. Nikomu to ale vnucovat nebudu, nechci být mezi lidmi za blázna,“ uvedl pro tisk a dále odmítl své zmizení komentovat.

UFO na území Česka

Obrázek 1 z 5

Kamenitý koorbitální objekt v blízkosti Země. Kolem naší planety je jich několik. Jak jejich označení napovídá, jedná se o „pseudosatelity“, které obíhají okolo slunce na dráze podobné té zemské, ale zároveň jsou gravitační silou připoutány k naší planetě. Jejich stálá přítomnost je ideálním místem k umístění sondy, s jejíž pomocí mohou mimozemské civilizace pozorovat život na Zemi. Foto: NASA

Text: Jiří Roth
Foto: Philip Myrtorp/unsplash.com